Mentorski rad

Pravilnik o mentorskom radu

Spisak predavača kod kojih možete da se prijavite za Mentorski rad:

  1. Milan Cvetković
  2. Marko Stojanović
  3. Davor Mumović
  4. Dragoljub Veljović
  5. Marko Dimitrijević
  6. Nemanja Milović